De Naastenwijzer is er nog niet digitaal

Hoe blijft de Naastenwijzer up to date?

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op de Naastenwijzer,bijvoorbeeld op digitaal gebied, dan maken we daar een melding van op de site. Dat kan meteen een mooie aanleiding zijn om even stil te staan bij wat je hebt ingevuld en of je daar nog achter staat. Want in jouw leven kan er uiteraard ook veel veranderen.

De Naastenwijzer digitaal invullen
Op dit moment wordt onderzocht of de Naastenwijzer in de nabije toekomst ook digitaal en versleuteld ingevuld kan worden. Maar voorlopig houden we nog vast aan de papieren versie. Want die vinden we geweldig!