Veelgestelde vragen over de Naastenwijzer

Is de Naastenwijzer hetzelfde als een levenstestament?

Nee. In de Naastenwijzer leg je vast wie jouw niet-financiële belangen behartigt als je dit (tijdelijk) niet meer kunt. Voorzien van plaats, datum en handtekening is het document rechtsgeldig.

Nee. In de Naastenwijzer leg je vast wie jouw niet-financiële belangen behartigt als je dit (tijdelijk) niet meer kunt. Voorzien van plaats, datum en handtekening is het document rechtsgeldig. Het levenstestament is een notariële akte waarin je vastlegt wie jouw zakelijke belangen behartigt als je dit (tijdelijk) niet zelf meer kunt. Jouw vertrouwenspersoon krijgt hiermee de bevoegdheid om het bewind te voeren over je vermogen, toegang tot je betaal- en spaarrekening(en) en de zorg voor je administratie, waaronder de belastingaangiften. Maar ook de verkoop van de woning en andere onroerende zaken kunnen tot de taken behoren. Het levenstestament wordt vastgelegd in het Centraal Levenstestamenten register (cltr) en vervalt volledig wanneer je overlijdt.

Terug naar de veel gestelde vragen